Teabeleht ohu riskidest

 • Palun ärge visake antud voldikut kohe ära, vaid vaadake kas selles olev informatsioon puudutab ka Teid.
 • Agrochema Eesti OÜ-le kuuluv ettevõte paikneb Jõgeva linnas Turu 7a kinnistul.
 • Vastutav isik on Aleksander Belavin tel 7769416
 • Ettevõte tegeleb väetiste ja põllumajandus­kemikaalide ladustamise, jae- ning hulgimüügiga. Ohtlikuks loetakse 34,4% lämmastiku sisaldusega ammoonium­nitraatväetist, mida ladusta­takse lahtisel laoplatsil aunades. Vedu ja turustamine toimub aktiivselt septembrist kuni maini ja vedude tihedus on keskmiselt 1 kord nädalas 5-7 vagunit. Iga vagun mahutab kuni 70 tonni väetisi.  Väetis ise ei kujuta endast ohtu, kuid tulekahju korral, kui väetis satub tulle või soojuskiirguse tsooni, muutub see teatud tingimustes plahvatusohtlikuks. Ettevõte on teinud väetiste käitlemisel kõik endast oleneva selleks, et vältida tulekahju võimalust laoplatsil. Ettevõte on planeerinud ja teostab tehnilisi lahendusi ohuala vähendamiseks. Ettevõttele tehtud riskianalüüs näitab, et halvima sündmuse tekke tõenäosus on küll ebatõenäoline, kuid tagajärjed ulatuvad kuni 830,72 meetrini. Seetõttu otsustas ettevõtte juht võtta kasutusele võimaliku ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks signalisatsiooni süsteemi.
 • Signaal lülitatakse sisse ainult siis, kui väetis on sattunud tulle või soojuskiirguse tsooni.
 • KÄITUMISJUHISED HÄIRESIGNAALIDE KUULMISEL
 • Signaali üldpikkus on 60 sekundit (7 sekundi pikkune tõusev ja seejärel 7 sekundi pikkune langev heli). Kuuldes sireeni lülitage välja elektrienergia ja gaas ning lahkuge skeemil näidatud ohualast. Kui see pole võimalik varjuge hoone alumisele korrusele ja hoidke eemale akendest. Üldhäire signaali korratakse vähemalt 3 korda 30 sekundilise pausi jäärgi
 • OHU LÕPP
 • Signaali üldpikkus on 60 sekundit (ühtlane pidev heli) mis tähendab, et oht on möödas – kõik tavapärased tegevused on lubatud. Häire lõpu signaal edastatakse 1 kord
 • TEST
 • Signaali üldpikkus on 7 sekundit (ühtlane pidev heli). Sireeni heli tähendab, et toimub hoiatussüsteemi korraline kontroll. Signaal kohustuslikke tegevusi kaasa ei too. Sireeni testitakse iga kuu esimesel esmaspäeval kell 10.00 Vaata, kas Te olete võimalikus ohualas :
 nrAadressid Turu tn 7a kinnistu ca 800m raadiuses, kokku 522 inimest
1AASA TN  8,10,15,21,23,25,27
2ALLIKA TN 1, 3,5, 7,
3ESTAKAADI TN 10B, 12,14,14a,16, 20
4JAAMA TN  1, 1b,
5KINGU TN  6,7,8,9,10,11,12
6LEPIKU TN  9,11,26
7LILLE TN 1,2,3,4,5
8NIIDU TN  1,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 14, 16, 18,20,22
9RAVILA TN  8,10
10TOOMINGA TN  2,4,6,8,10,12,14,16, 32,34
11TULIKA TN  1,15,17,19,21
12TURU TN 2, 2b, 3, 3a, 3b-c-d, 4,5, 5a-b,6,7,7a,8,10,11,12,13,14
13VÄLJA TN 1,3,3a,5
14ÜLASE TN  1,2,3,4
 • Ohuala kaart, Ohuala 830,72m on piiritletud punase joonega.Ringi sees on Turu tn 7a kinnistu